Monthly Archives: Listopad 2013

Komunikacja w świecie zwierząt

Ludzie porozumiewają się ze sobą w różny sposób i jest to dla nas sprawa oczywista. Podstawowym kanałem komunikacji w przypadku naszego gatunku jest język

Interakcja człowiek – zwierzę

Meandry zoologii są znane stosunkowo wąskiemu gronu osób i jeśli ktoś nie zajmuje się tematem zawodowo może być zaskoczony pewnymi kwestiami. Ilu z nas bowiem wie o istnieniu takiej

Gady i płazy w jednym stały domu

Nie jest częste, aby jedna dziedzina zajmowała się badaniem dwóch odrębnych gatunków, ale na gruncie zoologii takie sytuacje się zdarzają. Jest tak w

Wielki świat owadów

Badając zwierzęta na gruncie zoologii nie ograniczamy się jedynie do istot dużych i łatwo dostrzegalnych w otoczeniu. Przed chwilą była mowa o pająkach, dla których wydzielono