Category Archives: Bezradność

Przełamanie bezradności

Napisaliśmy, że człowiek sam w sobie bardzo często nie ma szans, aby przeżyć w bezpośrednim starciu z wielkim i silnym zwierzęciem. Zoologia poniekąd zajmuje się relacjami pomiędzy

Więcej o roztoczach

Przed momentem stwierdziliśmy, że roztocza są bardzo specyficzną formą życia, ponieważ mają cechy mikrobów, ale nie są do nich zaliczane. Roztocza są stawonogami zaliczanymi do gromady

www.officefair.com.pl www.elzbietaachinger.pl

Wszystko oprócz mikrobów

Współczesna zoologia jest definiowana jako nauka badająca wszystkie stworzenia zdolne do przemieszczania się oraz odżywiania. Istnieje jednak wyjątek w postaci