Category Archives: Gady i płazy

Zachowania zwierząt

Bardzo ważną odnogą zoologii, która mówi nam najwięcej o charakterze poszczególnych gatunków, jest etologia. Można powiedzieć, że to rodzaj psychologii zwierząt.

www.ewadekor.com.pl

Rzeczywiście

Ryba ma głos

Stworzenia pływające w wodzie to w przeważającej ilości ryby, choć jak wiemy zdarzają się też nieco podobne do ryb ssaki, jak chociażby wieloryby.

Gady i płazy w jednym stały domu

Nie jest częste, aby jedna dziedzina zajmowała się badaniem dwóch odrębnych gatunków, ale na gruncie zoologii takie sytuacje się zdarzają. Jest tak w