Wprowadzanie nowych gatunków przez człowieka

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który jest bezpośrednią przyczyną wymierania wielu gatunków zwierząt jest wprowadzanie gatunków nieprzystosowanych do danych terenów. Ma to oczywiście związek z szeroko pojętym rolnictwem oraz hodowlą.

Oczywiście nowe osobniki potrafią dość szybko zaadaptować się w nowym otoczeniu, jednak kosztem rodzimych gatunków. Te inwazyjne gatunki przyczyniają się do wypierania, stwarzania konkurencji, a także traktują pierwotne zwierzęta, jako źródło pokarmu.

Wymieranie wielu gatunków zwierząt w tym przypadku wynika również z postępującej technologii, rozwoju rolnictwa, a tym samym przystosowania terenów do danej hodowli. Chociażby ze względu na stosowanie nawozów, oprysków, a także celowego wytępiania szkodników.

Warto w tym momencie podkreślić, że organizmy modyfikowane genetycznie, również stanowią znaczące zagrożenie dla pierwotnych gatunków. Zatem zakres problemu znikania poszczególnych gatunków to bardzo ważna kwestia, którą należy mieć na uwadze.

treser dla psów poznań https://patatajek.pl/kategorie/30-siodla-i-osprzet