Category Archives: Zoologia

Czy zwierzęta słuchają muzyki?

Przewrotne pytanie w tytule tego tekstu może wydać się oderwane od rzeczywistości, ale część naukowców wcale nie uznaje tego za nonsens. Nieco wyżej pisaliśmy o

Komunikacja w świecie zwierząt

Ludzie porozumiewają się ze sobą w różny sposób i jest to dla nas sprawa oczywista. Podstawowym kanałem komunikacji w przypadku naszego gatunku jest język

Interakcja człowiek – zwierzę

Meandry zoologii są znane stosunkowo wąskiemu gronu osób i jeśli ktoś nie zajmuje się tematem zawodowo może być zaskoczony pewnymi kwestiami. Ilu z nas bowiem wie o istnieniu takiej

Gady i płazy w jednym stały domu

Nie jest częste, aby jedna dziedzina zajmowała się badaniem dwóch odrębnych gatunków, ale na gruncie zoologii takie sytuacje się zdarzają. Jest tak w

Wielki świat owadów

Badając zwierzęta na gruncie zoologii nie ograniczamy się jedynie do istot dużych i łatwo dostrzegalnych w otoczeniu. Przed chwilą była mowa o pająkach, dla których wydzielono

www.eczas.net