Żywe i latające

W otaczającym nas bardzo bogatym świecie biologicznym nie da się pominąć tych stworzeń, które przełamują znane ludzkiemu ciału bariery. Człowiek latać nie potrafi i sam z siebie nigdy podobnej umiejętności nie nabędzie.

Potrafią to jednak ptaki, które należą do zwierząt najbardziej podziwianych i najchętniej opisywanych przez naukę. Ornitologia zaczęła się rozwijać bardzo wcześnie – już w starożytności opisy ptactwa sporządzali Arystoteles oraz Pliniusz.

Zapaść nastąpiła w średniowieczu, gdy nauki ścisłe zeszły na dalszy plan. Dopiero w renesansie można zauważyć powrót do tematu i ornitologia rozwinęła (nomen omen) skrzydła.

Dziś jest integralną częścią zoologii i budzi spore zainteresowanie badaczy. Analizują oni biologię ptaków, ale również trasy przelotów, zwyczaje, zachowania społeczne i modele gniazdowania.

www.makabunda.pl

Dokładna i rzetelna obserwacja jest możliwa między innymi poprzez obrączkowanie, które zaczęto powszechnie stosować od początku XX wieku. Obrączki ułatwiają kontrolę populacji, kierunków migracji i badanie stanu zdrowia poszczególnych osobników.

trybzycia.sezon.net.pl